Program Tahsin &Tahfizh Al-Quran ditujukan kepada seluruh kaum muslimin usia PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA yang berminat membaca dan menghafal Al-Quran namun belum lancar dan benar.