Menjadi lembaga dakwah Islamiyyah dan sosial yang profesional dalam pengajaran Al-Quran, bimbingan bahasa Arab, pemberdayaan anak-anak yatim, dhuafa, dan kaum muslimin untuk memberikan manfaat luas kepada masyarakat.